Protokoll

Bensjö Sportstugeförening 25/6 2016

Linnéa Skog öppnar mötet.
Leif Nordin utses till mötets ordförande. Linnéa Skog utses till mötets sekreterare. Jens Skog utses till protokolljusterare.

Mötet anses vara giltigt kallat.

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. Föreningen har för närvarande 231 kronor i kontantkassan och 20.069,27 kronor på kontot. Det ger en totalsumma av 20.300,27 kronor i föreningen.

Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

Ordförande

Lennart Rispling

Vice ordförande

Vakant

Sekreterare

Linnéa Skog

Kassör

Linda Rispling

Ordinarie revisor

Karl Gustaf Sundstedt

Ersättande revisor

Ulrika Jonsson

Bensjö Byaförening

Anita Karlsson

 

Åke Nilsson tar på sig att kolla med Bräcke kommun om kostnader för vägförening.

Linda Rispling tar på sig att registrera föreningen som ideell förening hos Skatteverket eftersom detta har ställts som krav från banken.

Det tas beslut om att protokoll och kontonummer läggs upp på hemsidan www.bensjo.n.nu.

Åke Nilsson tar på sig att ta ansvar för slyröjningen.

Medlemsavgiften klubbas till 500 kronor för fritidsboende och 1000 kronor för fastboende.

Mötet avslutas.

 

---------------------------------------------------------------------

 

Bensjö Sportstugeförenings Protokoll 20/6 2015

 

Roland Eriksson öppnar mötet.
Anita Karlsson väljs till mötessekreterare.

 

Styrelsen 2014/2015

Ordförande

Roland Eriksson

   

Kassör/firmatecknare

Linda Rispling (med stöd av Anita Karlsson)

Sekreterare

Linnéa Skog

   

Justerare

Lennart Rispling

Ordinarie revisor

Karl Gustaf Sundstedt

Ersättande revisor

Ulrika Jonsson

 

                                                                   Bensjö Byaförening

Ordinarie                                                                                    Anita Karlsson

Ersättare                                                                                     Vakant

 

Mötet hålls i sedvanlig ordning midsommardagen klockan 13:00 på Midsommarängen.

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Revisorsberättelse godkänns och läggs till handlingarna. I kassan finns 17.164 kronor.

Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016.

Medlemsavgiften beslutas vara oförändrad - 1000 kronor.

Kassören har en önskan om att alla som betalar in medlemsavgiften är tydlig med vem som har gjort inbetalningen. I nuläget har vi några medlemsavgifter som är inbetalade utan avsändare. (Swedbank tar numera betalt för alla tjänster t.ex. spårning av inbetalningar.)

Det finns en önskan om att få en bekräftelse från kassören när medlemsavgiften är betalt - via mail eller sms.

Ulrika Jonsson väcker frågan om att skapa en speciell vägsamfällighetsföreningen utöver Bensjö Sportstugeförening med en separat avgift.

Nästa år - 2016 - planeras slyröjning mellan vägarna.

Mötet avslutas med frågan om hur vi får fler medlemmar att betala årsmedlemsavgiften!

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Bensjö Sportstugeförenings Protokoll 21/6 2014

 

Roland Eriksson öppnar mötet.

Roland Eriksson väljs till mötets ordförande och Linnéa Skog väljs till mötets sekreterare. Lennart Rispling väljs till protokolljusterare.

Mötet anses vara kallat giltigt.

Verksamhetsberättelsen godkännes och lägges till handlingarna.

Revisionsberättelse godkännes och lägges till handlingarna.

Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.

 

 

Styrelsen 2014/2015

Ordförande

Roland Eriksson

Vice ordförande

Per Nilsson

Kassör/firmatecknare

Linda Rispling (med stöd av Anita Karlsson)

Sekreterare

Linnéa Skog

Ledamot

Cenny Fransson

Suppleant

Lennart Rispling

Ordinarie revisor

Karl Gustaf Sundstedt

Ersättande revisor

Ulrika Jonsson

 

                                                                   Bensjö Byaförening

Ordinarie                                                                                    Anita Karlsson

Ersättare                                                                                     Vakant

 

Anita Karlsson kommer att meddela Bensjö Byaförening att hon inte alltid kommer att kunna närvara på deras möten, men att hon vill ha protokoll från mötena.

Medlemsavgiften fastställs till 1000 kronor ytterligare ett år.

Medlemslistan uppdateras.

Vi avvaktar med beslut om vägen tills årsmötet 2015.

Vi lyfter frågan om att starta en facebookgrupp, men förslaget avslås på grund av bristande intresse.

Vi diskuterar vilken information som har gått ut angående dragning av fiberoptik. Linnéa redovisar några protokoll från möten med Sjöarnas Fiberförening. I ett av protokollen står det att alla som har betalat första anmälan ska gå in på www.ffhprojekt.se/sjoarnasfiber. Där kan man begära inloggningsuppgifter och där kan man läsa protokoll från Sjöarnas Fiberföreningen.

Åke Nilsson frågar om vi ska ha kvar byns lyse eller inte, eftersom han har hört klagomål om lampan. Vi beslutar att behålla lampan.

Vi beslutar att ploga alla vägar nästa vinter, oavsett om alla har betalat medlemsavgiften eller inte.

Mötet avslutas.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bensjö Sportstugeförenings Protokoll 22/6 2013 

 

1. Roland Eriksson väljs till ordförande och Linnéa Skog till sekreterare för mötet.

2. Cenny Fransson väljs till justerare för protokollet.

3. Mötet anses vara behörigen utlyst.

4. Verksamhetsberättelsen godkännes.

5. Revisionsberättelsen godkännes.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen godkännes.

7. Styrelsen sitter kvar med undantag för vice ordförande Åke Nilsson som ersätts av Per Nilsson.

8. Karl Gustaf Sundstedt väljs till ordinarie revisor och Ullrika Jonsson väljs till ersättande revisor.

9. Svante Grönvik väljs till ordinarie representant för Bensjö Byaförening och Anita Karlsson väljs till ersättande representant.

10. Medlemsavgiften beslutas vara fortsatt förhöjd till 1000 kronor ett år framöver. Pengarna betalas in på föreningens bankkonto:

Bank: Swedbank            Clearingnummer: 8147-1                Kontonummer: 44 154 767-6

11. Roland Eriksson och Svante Grönvik får fortsatt förtroende för att ge förslag på vad vi ska göra vägarna. Beslut fattas på ett speciellt vägmöte som hålls den 12/7 kl 18.00 på ängen.

12. Det beslutas att protokollet och kontaktuppgifter till styrelsen kommer att publiceras på hemsidan www.bensjo.n.nu

13. Medlemslistan uppdateras och den nya versionen ges till Håkan Henriksson.

14. Övriga punkter:

Sista betalningsdag för årsavgiften fastställs till 30 september.

Anita Karlsson informerar om dragningen av fiberoptik till Bensjö.

15. Mötet avslutas


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)