Avgift

Glada sommarhälsningar från styrelsen!

Årets årsmöte hölls som vanligt bland knott och mygg på ängen på midsommardagen. Där bestämdes det att vi i år ska höja årsavgiften till 1000 kronor för ett år framöver. Detta är för skapa en buffert för föreningen. Tidigare år har föreningen haft problem med att betala sina utgifter i tid och därför vill vi nu ligga steget före.

Vad går då årsavgiften till? Jo, årsavgiften täcker upp en massa viktiga kostnader som man kanske sällan tänker på. Den betalar för gatulamporna som lyser upp vår fina by och gör att det ser bebott ut vilket därmed kanske till och med minskar inbrottsrisken. Den betalar för gräsklippning på allmänna ytor, till exempel grönområdet nere vid allmänna bryggorna, midsommarängen samt fotbollsplanen. Pengarna går också till underhåll av de allmänna bryggorna och de fyra fikaborden som föreningen äger. Två som är placerade vid bryggorna och två på midsommarängen, som finns till allas förfogande. En liten del av årsavgiften går också till najtråd till midsommarstången.

Föreningen har tidigare satsat en del av årsavgiften på trivsel och umgänge, genom att lägga en summa på kubb, badminton, fotbollar och övriga leksaker som finns till allmänt förfogande i en låda på fotbollsplanen.

Den allra största delen av årsavgiften går till snöröjning. Avgiften för snöröjningen varierar kraftigt mellan åren, vilket gör att det är svårt att i förhand uppskatta vad kostnaden kommer att bli. Det är ytterligare en anledning till att det är en bra idé att ha en buffert!

En annan punkt som årsavgiften brukar betala är slyröjning på allmänna ytor mellan vägarna. En del år har vi haft hästar som har betat av, men så är inte fallet i år. För att få ner kostnaden för slyröjning och öka sammanhållningen i byn har vi i år bestämt oss för att ha en slyröjningsdag där vi röjer dikena. Anslag om detta kommer att finnas på anslagstavlan inom de närmsta dagarna. Resten av röjningen täcks av årsavgiften.

Håll gärna lite koll på anslagstavlan ibland, eftersom vi numera har planerat att sätta upp anslag om gemensamma aktiviteter som till exempel bryggnedläggning och bryggupptagning. Vi hoppas att ni känner er manade att hjälpa till så att det blir så bra som möjligt i vår lilla förening.

Från och med i år betalas årsavgiften in på föreningens konto på Swedbank. Detta för att minska hanteringen av kontanter vilket underlättar för kassören. När ni sätter in pengar är det viktigt att det framgår vem avsändaren är, så att kassören lätt kan se vilka som har betalat. Märk betalningen med ditt för- och efternamn. Pengarna sätts in till Bensjö Sportstugeförening. 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)